English
Sivil Toplum Kuruluşları
Vakıflar
Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Vakıflar için tıklayınız.
Dernekler
Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Dernekler için tıklayınız.
Sendikalar
İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK...
Meslek Kuruluşları
Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Derneği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Derneği...

 


Web Tasarım: www.guncelweb.net

© 2012 Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği - Tüm hakları saklıdır.